Zobacz, jak zamontować

Bezklejowy system montażu PressFit

Montaż paneli Hydrocork jest łatwy i szybki, dzięki innowacyjnemu systemowi bezklejowego łączenia PressFit, bazującemu na właściwościach korka: elastyczności i zdolności do kompresji.

1. Przyłóż jeden panel do drugiego.

W momencie wciskania odpowiednio wyprofilowanej krawędzi w szczelinę, rdzeń korkowy samoczynnie ścieśnia się.

2. Dociśnij panele wzdłuż krawędzi przy użyciu białego gumowego młotka*.

A następnie rozpręża do pierwotnej postaci, tworząc mocne, stabilne połączenie.

* Alternatywnie można użyć rolki dociskowej.

Konstrukcja panelu Hydrocork

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Przed instalacją podłogi należy zapoznać się z instrukcją montażu, w której zawarte są wszystkie istotne informacje. Niniejsza sekcja ma jedynie charakter uzupełniający. Znajdują się tu pytania najczęściej nam zadawane, bądź też dotyczące szczegółowych kwestii.

Miejsce montażu

Nie, panele Hydrocork mogą być instalowane jedynie wewnątrz budynków.

Niestety w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze, jak łaźnia, sauna, nie jest możliwe instalowanie paneli Hydrocork.

Chociaż znane nam są przypadki takiego montażu, gdzie płytki przyklejone zostały do powierzchni przy użyciu kleju kontaktowego na bazie rozpuszczalników, to jednak odradzamy takie zastosowanie. W razie wystąpienia jakiegoś problemu ani rękojmia, ani gwarancja producenta nie będą obowiązywać.

Jak najbardziej można, nawet do sufitu.

Przygotowanie podłoża

Zdecydowanie zalecamy gruntowanie dla wzmocnienia podłoża. Można od tego odstąpić jedynie, gdy ma się całkowitą pewność, że podłoże jest mocno związane i nie będzie się kruszyć pod okładziną w trakcie chodzenia. Tak, więc jest to tylko opcja, ale rekomendowana, natomiast bezwzględnie należy podłoże, i to każdego rodzaju, bardzo dobrze odkurzyć, aby pod okładziną nie pozostał pył i jakiekolwiek drobiny.

Nie, panele Hydrocork są wodoodporne i nie ma takiej potrzeby. Folia mogłaby powodować ślizganie się okładziny.

Standardowy podkład korkowy przeznaczony jest pod innego rodzaju okładziny i nie należy go stosować wraz z panelami Hydrocork. Podkładem dedykowanym do paneli Hydrocork jest podkład Amorim Eco21dB o strukturze korkowo-elastomerowej. Z uwagi na swoją niewielką grubość 1,6mm stosowany jest przede wszystkim dla redukcji odgłosu kroków. Dla podniesienia poziomu podłogi zaleca się stosowanie wylewek samopoziomujących.

Klejenie paneli do podłoża

Zalecamy przyklejenie paneli w następujących sytuacjach: a) pomieszczenie jest stale lub okresowo silnie nasłonecznione, np. przeszklony pokój z południową ekspozycją – przyklejenie ma na celu zapobieżenie nadmiernej pracy winylu pod wpływem wysokiej temperatury; b) pomieszczenie komercyjne z dużym natężeniem ruchu, np. ciągi komunikacyjne, restauracje, sklepy – przyklejenia ma na celu zwiększenie trwałości okładziny; c) łazienki w miejscu narażonym na zalanie podłogi wodą – przyklejenie ma na celu uszczelnienie pokrycia i zapobieżenie powstawaniu pleśni w przypadku przedostania się wody pod okładzinę (sama okładzina jest wodoodporna i jej się nic nie stanie).

Do klejenia paneli Hydrocork zalecamy stosowanie kleju Wicanders W336. Możliwe jest jednak użycie innego kleju przeznaczonego do paneli winylowych. Prosimy o wcześniejszy kontakt celem potwierdzenia właściwej specyfikacji. W trakcie montażu należy bezwzględnie stosować się do instrukcji montażu paneli Hydrocork w powiązaniu z instrukcją stosowania danego kleju.

Ogrzewanie podpodłogowe

Jak najbardziej tak, przy czym należy stosować się łącznie do instrukcji montażu paneli Hydrocork i instrukcji montażu, uruchomienia i użytkowania danego systemu wodnego ogrzewania podpodłogowego. Trzeba pamiętać o sporządzeniu i zachowaniu protokołu z uruchomienia instalacji, wymaganego w przypadku zgłaszania ewentualnej reklamacji.

Niestety nie, gdyż w przypadku mat elektrycznych przylegających bezpośrednio do okładziny, nagrzewanie i schładzanie się okładziny mogłoby następować skokowo, prowadząc do deformacji materiału.

Czyszczenie podłogi

Nie, gdyż gorąca para może spowodować odkształcenie się winylu.