Hydrocork z certyfikatem Greenguard Gold

W trosce o swoje zdrowie i stan środowiska naturalnego świadomi konsumenci poszukują produktów legitymujących się odpowiednimi certyfikatami. Jednym z najbardziej wiarygodnych i renomowanych jest amerykański Greenguard Gold. Ten certyfikat przyznawany jest produktom, których testy potwierdzają przestrzeganie rygorystycznych standardów w zakresie emisji chemicznych substancji. Za pewne tego typu emisji, pogarszających jakość powietrza, całkowicie nie da się uniknąć w dzisiejszym świecie, chodzi jednak o to, aby poziom tych lotnych związków organicznych (VOC) był minimalny, a ich struktura nie wpływała negatywnie na człowieka.

Hydrocork od samego początku zgłoszony był do programu Greenguard Gold i posiada ten certyfikat. Dzięki temu spełnia oczekiwania nie tylko indywidualnych klientów, ale i stanowcze wymogi budowniczych obiektów komercyjnych – hoteli, zakładów zdrowotnych, domów opieki, gdzie aspekt czystego powietrza ma podstawowe znaczenie.